Sovemedisiner

Sovemedisin kan være til hjelp i en kort periode, men kan føre til problemer: Søvnvanskene kan faktisk blir verre på grunn av tablettene, og risikoen for bivirkninger øker ved bruk over tid. Det kan bli vanskelig å slutte. Bruk av sovemedisin kan gjøre at du ikke fyller helsekrav til førerkort eller arbeid.

Hvilke legemidler er det snakk om?

I Norge finnes to vanedannende sovemedisiner. Legemidler av typen benzodiazepiner kan også gis som sovemedisin.

VirkestoffProduktnavn
ZolpidemStilnoct
ZopiklonImovane, Zopiclone, Zopitin
Vanedannende sovemedisiner som selges i Norge

Søvnproblemer er vanlige og går som regel over

Problemer med søvnen er vanlig, særlig det å ikke få sove om kvelden. For de aller fleste er det ikke farlig å sove lite eller sove dårlig en periode. Som oftest går søvnproblemer over. Du kan finne mer informasjon og gode råd mot søvnproblemer på helsenorge.no eller på nettsidene til Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer.

Snakk gjerne med fastlegen din, spesielt hvis du har kroppslige plager som gjør at du ikke får sove. Fastlegen kan vurdere om du trenger videre undersøkelser, og om annen behandling kan være aktuelt.

Sovemedisin kan gjøre at du ikke fyller helsekrav til bilkjøring eller arbeid

  • Du kan ikke kjøre bil mens du har sovemedisin i kroppen. Du kan heller ikke bruke farlige maskiner eller føre luftfartøy. Les mer
  • Dersom yrket ditt har spesielle helsekrav må du kontakte arbeidsgiver hvis du er i tvil om du kan jobbe mens du bruker sovemedisin. Piloter og flygeledere bør kontakte flylege.

Mulige problemer knyttet til bruk av vanedannende sovemedisiner

  1. Bivirkninger ved kortvarig bruk: Døsighet, konsentrasjonsproblemer og balanseproblemer kan komme kort tid etter at du har tatt tablettene, men bivirkningene kan også vare til dagen etter («hang over»)
  2. Bivirkninger ved langvarig bruk: Medisinene kan gjøre at du bli nedstemt, irritabel eller føler deg likegyldig. Andre bivirkninger er nedsatt hukommelse og svekket læring, forvirring, angst, uro, aggresjon, muskelspenninger og forverring av søvnproblemer .
  3. Tilvenning: Ved regelmessig bruk vil kroppen venne seg til legemidlene, og du vil gradvis få mindre effekt av dem. Noen forsøker å øke dosen, men dette hjelper bare til å begynne med.
  4. Abstinenser: Ved brå stans i bruken av sovemedisin kan du få plager som angst, skjelvinger, muskelkramper eller søvnvansker. Dette kalles gjerne abstinenssymptomer.
  5. Avhengighet: Tilvenning og abstinenssymptomer kan føre til avhengighet, der du føler deg nødt til å fortsette med tablettene, selv om du ville ha hatt det bedre uten. For noen blir det så vanskelig å slutte at de ikke klarer det på egenhånd.

Praktiske råd for trygg bruk av sovemedisiner

  • Unngå uheldige kombinasjoner: Du må ikke bruke sovemedisin og alkohol samtidig da dette kan gi uforutsette og farlige reaksjoner. Sovemedisiner kan virke uheldig sammen med mange andre legemidler, spør legen din om dette hvis du er i tvil.
  • For å forebygge avhengighet bør du bruke tablettene bare av og til. Legg deg uten å ta medisin én til tre kvelder i uka.

Snakk med legen din om nedtrapping

Legen din kan gi deg råd om nedtrapping dersom du har blitt avhengig av sovemedisiner, eller vil slutte med tabletter. Du bør ikke slutte med sovemedisiner brått på egenhånd, spesielt hvis du har brukt slike legemidler fast i mer enn 3 måneder. En langsom nedtrapping i samråd med lege er tryggest og gir minst problemer.