Vanedannende legemidler

Flere legemidler som selges i Norge kan gi avhengighet.

De vanligste vanedannende legemidlene er smertestillende medisiner kalt opioider (morfinlignende medisiner), benzodiazepiner og sovemedisiner. Også andre legemidler kan gi avhengighet og ubehagelige symptomer når man slutter med dem.

Særlig for benzodiazepiner er lavdoseavhengighet vanlig. Selv med en lav og uendret dose er det over tid risiko for avhengighet og abstinenser.

Avhengighet og rus

Selv om vanedannende legemidler kan gi rusopplevelse, kan legemiddelavhengighet oppstå uten at det er snakk om rusproblemer. Det handler ikke nødvendigvis om et rusbehov, men svært plagsomme abstinenssymptomer nåf pasienten kjenner et enormt behov for å ta medisinen. Legemiddelavhengighet er altså ikke det samme som rusavhengighet.

Benzodiazepiner

  • Oksazepam (Sobril, Alopam)
  • Diazepam (Vival, Valium, Stesolid)
  • Klonazepam (Rivotril)

Benzodiazepin-liknende sovemedisiner (Z-hypnotika)

  • Zopiklon (Imovane)
  • Zolpidem (Stillnoct)

Opioder (sterke smertestillende)

  • Oksykodon (OxyNorm, OxyContin)
  • Morfin (Dolcontin, Morfin)
  • Fentanyl
  • Buprenorfin
  • Kodein (Paralgin forte)