Kjenner du deg igjen?

 • du tror kanskje at du lider av en ukjent sykdom som legene ikke har oppdaget
 • du har kanskje noen symptomer på benzoavhengighet
 • du spiser jevnlig sove- eller nervemedisin og har kanskje gjort det i noen år
 • du opplever at følelseslivet ditt er endret
 • du føler at du «går rundt i en tåke»
 • dine omgivelser sier at du har forandret deg, og forstår deg kanskje ikke
 • du husker kanskje ikke hvorfor du begynte med sove- eller nervemedisin
 • du opplever at du ikke fungerer så godt som du gjorde før
 • du opplever en sterk og uforklarlig angst
 • du opplever at legen din ikke hører på deg
 • dine pårørende forstår deg ikke
 • du opplever kanskje tilværelsen som meningsløs og hensiktsløs
 • du mangler overskudd og energi

Noen av disse opplevelsene kan skyldes medisinen du bruker. Sovemedisin og beroligende medisin kan ha alvorlige bivirkninger ved langtidsbruk.