-Arbeidsdokument

Samarbeide med siden nhi.no?

nel – lenke?

Eget punkt / fane med til lege + helsepersonell

Obs: a4 – utskriftsvennlige formater

eget punkt/fane om å poengtere at uavhengig av utvikling av symptomer ved bruk, herav angst, uro, spenninger, søvnløshet, vil det kanskje melde seg en forsterket form av det man i utgangspunktet begynte med medisinen for. f.eks sosial angst, som kanskje etter opphør av bruk vil melde seg igjen

Litt historie om hvordan vi møttes og har jobbet sammen i et prosjekt som førte til dette prosjektet, evnt + bilder med en liten presentasjon av oss

Kontakt oss – send oss en e-post – Kjell-Arne lage egen fane for dette

Lage facebook/twitterprofil – dette får evnt komme etterhvert når siden er etablert OG fordrer oppdateringer, så dette kan vi vurdere