Slutte brått

Hvorfor ikke slutte brått, lese pasientfortellingen fra Sykepleien

Hva er forskjellen på å slutte brått og å trappe ned

Mer informasjon kommer