-Nettressurser

Her legger vi inn nettlenker som kan være aktuelle for oss

TIL INSPIRASJON

IRF: Afhængighedsskabende lægemidler

https://www.sst.dk/da/Viden/Laegemidler/Rationel-Farmakoterapi/Afhaengighedsskabende-laegemidler

https://nhi.no/sykdommer/psykisk-helse/legemidler/benzodiazepiner/

https://nhi.no/sykdommer/psykisk-helse/legemidler/benzodiazepinavhengighet/

https://nhi.no/sykdommer/psykisk-helse/legemidler/benzodiazepiner-nedtrapping/

https://nhi.no/livsstil/egenomsorg/strengere-krav-til-bruk-av-vanedannende-medisiner-ved-bilkjoring/

https://www.helsenorge.no/medisiner/vanedannende-medisiner

MULIGE LENKER TIL SIDEN

Selvhjelp ved ulike diagnoser:

https://nhi.no/sykdommer/psykisk-helse/angsttilstander/panikklidelse-oversikt/

https://nhi.no/sykdommer/psykisk-helse/angsttilstander/generalisert-angst-oversikt/

Gratis nettkurs fra NEJM/Harvard Ole-Petter Riksfjord Hamnvik

NEJM Knowledge+

https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/tsb/benzodiazepiner-og-z-hypnotika

Ashton manual

https://www.benzo.org.uk/manual/bzcha02.htm

Video Mike Evans

Opioids | Reframe Health Lab

PASIENTINFO

Helsenorge

https://www.helsenorge.no/medisiner/bilkjoring-og-legemidler/

https://www.helsenorge.no/medisiner/kan-du-dele-eller-knuse-tablettar/

NHI

https://nhi.no/for-helsepersonell/fra-vitenskapen/benzodiazepiner-til-eldre-mindre-er-mer/

https://nhi.no/forskning-og-intervju/sovemedisin-oker-risikoen-for-fall/

https://nhi.no/livsstil/alternativ-medisin/naturpreparat/kamille/

Langvarige smerter – hva gjør jeg? – NHI.no

ALCOTAIL (prosjekt ved OUS) «Tar du en pille hver kveld?»

https://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/avdeling-for-rettsmedisinske-fag/Sider/Alcotail-pasient.aspx#tar-du-en-pille-hver-kveld

Langvarige smerter – hva gjør jeg? – NHI.no

HJELPETILBUD

Norge

https://www.rustelefonen.no/hjelp-til-a-slutte/

Internasjonalt

Nederland (sjekk ut først)